امکان تمدید وجود ندارد

متاسفانه به روز آخر رسیدیم و امکان تمدید فرم های قدیمی نیست ، چرا که بررسی فرم های تمدیدی زمان بر است و ممکن است مشکل ساز شود

اما میتوانید ثبت نام لحظه آخری خود را فقط تا ساعتی دیگر از لینک زیر با تخفیف لحظه آخری انجام دهید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه