https://t.me/proxy?server=195.201.88.166&port=429&secret=dd1038074251b345738567c033bef28616
				
			

ضد تحریم قوی مناسب تمام دستگاه ها و اینترنت ها

به منظور دسترسی به پشتیبانی، در کانال تلگرام عضو شوید و پروکسی تلگرام را دریافت کنید
مزیت اصلی این سرویس، آی پی اختصاصی و ثابت، پشتیبانی و جایگزین اکانت است

در صورتی که تا 48 ساعت سرویس شما به درستی کار نکند (مشکل از شبکه شما باشد) هزینه شما عودت داده می شود

 

 

کامپیوتر، اندروید، و آیفون

آموزش استفاده از سرویس