زمان باقی مانده برای ثبت نام اولیه در سایت فیفا
ثبت نام اولیه ممکن است شانس شما را بیشتر کند

Days
Hours
Minutes
Seconds

برای جام جهانی آماده اید؟

نام و شماره خود را ثبت کنید تا اطلاعات خرید پکیج VIP راهنما را دریافت کنید
در این پکیج ارزانترین تور ها و آشنایی با کشور قطر و نحوه شرکت در استادیوم و هر آنچه که نیاز دارید آموزش داده می شود و شما شامل پشتیبانی هستید

با توجه به محدود بودن ثبت نام
و نزدیکی قطر به ایران و درخواست های بالا
اقدام به موقع می تواند شانس شما را بالا و هزینه ها را پایین آورد