فصل اول: آموزش لاتاری

آموزش 0 تا 100 لاتاری گرین کارت

لاتاری چیست؟ ویدئو

منطق و علت برگزاری لاتاری چیست؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

زمانبندی لاتاری ویدئو

زمان ثبت نام و اعلام نتایج لاتاری چگونه است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

عکاسی لاتاری ویدئو

آموزش کامل عکاسی با موبایل برای لاتاری

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نمونه عکس های نامناسب + مناسب فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

اخذ پاسپورت ویدئو

آموزش اخد سریع پاسپورت و قوانین اتباع و افراد مقیم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ترجمه ویدئو

تبدیل تاریخ تولد شمسی به میلادی و تغییر اطلاعات به انگلیسی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سن و سال ویدئو

سن شرکت در لاتاری چقدر است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مدرک تحصیلی ویدئو

مدرک تحصیلی یا مهارت مورد نیاز باید چگونه باشد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جاب زونها فایل های ضمیمه

مدرک تحصیلی یا مهارت مورد نیاز باید چگونه باشد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

وضعیت طلاق ویدئو

قوانین افراد مطلقه و یا کسانی که فرزند آنها تحت تکفل پدر یا مادر است

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سربازی ویدئو

اگر سربازی نرفته ایم چکار کنیم؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بانک ها و هزینه ها ویدئو

درآمد یک شخص که با لاتاری وارد آمریکا شده چقدر است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل دوم: راهنمای مهاجرت و مسافرت

آموزش 0 تا 100 مسافرت به آمریکا

خرید بلیط ویدئو

چگونگی خرید بلیط هواپیما برای آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سفر ارزان ویدئو

چگونه بدون سرمایه به آمریکا مهاجرت کنیم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مدت زمان ویدئو

مدت زمان لازم برای اقدام تا ورود به آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ترفندهای راهیابی - از طریق کاری ویدئو

ترفندهای راهیابی راحت تر به آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پیداکردن شغل در آمریکا ویدئو

ترفندهای راهیابی راحت تر به آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ساخت (CV) رزومه شغلی مناسب ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ارسال رزومه به شرکت های آمریکایی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جمع بندی مهاجرت کاری ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مهاجرت با انجام پروژه های تحقیقاتی ویدئو

ترفندهای راهیابی راحت تر به آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ترفند کسب ثروت و مهاجرت ویدئو

ترفندهای راهیابی راحت تر به آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ترفند ایجاد ارتباط قوی ویدئو

ترفندهای راهیابی راحت تر به آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مهاجرت به آمریکا بصورت توریست ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ترفند داشتن مقام یا رتبه جهانی ویدئو

ترفندهای راهیابی راحت تر به آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمکن مالی ویدئو

میزان تمکن مالی و انواع راه های درست کردن وضعیت تمکن مالی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

دعوت نامه برای اقوام ویدئو

ارسال دعوت نامه برای اقوام

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل سوم: راهنمای اخذ ویزا

آموزش 0 تا 100 اخذ ویزای آمریکا

انواع ویزا ویدئو

مدت انواع ویزا و انقضای آنها

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

فوت و فن های مصاحبه ویدئو

فوت و فن های قبولی در مصاحبه سفارت آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ویزای استارتاپی ویدئو

مهاجرت با ویزای استارتاپی آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سابقه کیفری ویدئو

نحوه مهاجرت به آمریکا برای افراد دارای سابقه کیفری

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بیماری های خاص یا معلولیت ویدئو

مهاجرت به آمریکا برای افراد دارای بیماری های خاص

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

افراد نظامی ویدئو

نحوه مهاجرت به آمریکا برای نیروهای نظامی یا بازنشته ی نظامی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

روش های خاص ویدئو

روش های خاص و غیر متعارف برای ورود به امریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

اقلیت های مذهبی ویدئو

نحوه مهاجرت به آمریکا برای اقلیت های مذهبی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مهاجرت نخبگان ویدئو

چگونه با مدارک علمی بالا یا اختراع به آمریکا مهاجرت کنیم

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل چهارم: سبک زندگی در آمریکا

آموزش 0 تا 100 سبک زندگی در آمریکا

ارسال پستی ویدئو

روش های ارسال پستی به امریکا و بالعکس

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

حمایت دولت و شرکت ها ویدئو

حمایت های دولت و شرکت های آمریکا چگونه است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

عقاید و سیاست ویدئو

وضعیت عقیدتی و سیاسی آمریکا برای مسلمانان

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ازدواج ویدئو

ازدواج در آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مزایای دولتی آمریکا ویدئو

مزایای دولتی آمریکا برای خانواده ها و زنان و بچه ها

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل پنجم: قیمت ها در آمریکا

هزینه های زندگی در آمریکا

واحد پولی آمریکا ویدئو

آشنایی با پول های رایج آمریکا و سیستم مالی و بانکی آن

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

انتقال پول ویدئو

روش های انتقال پول از ایران به امریکا و بالعکس

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

هزینه های هر ایالت ویدئو

هزینه های زندگی در هر ایالت آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تحصیلات ویدئو

هزینه های تحصیل در آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قمیت اجناس ویدئو

قیمت اجناس در آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل ششم: معرفی آمریکا

معرفی مکان های مختلف آمریکا

موقعیت جرافیایی ویدئو

معرفی کشور آمریکا و موقعیت جغرافیایی آن

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تفاوت ها و شباهت ها ویدئو

تفاوت ها و شباهت های ایران با آمریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مکان های زندگی ویدئو

مکانهای مناسب برای ایرانی ها

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل هفتم: گرین کارت آمریکا

راهنمای دریافت گرین کارت و مسائل پیرامون آن

سرمایه مورد نیاز ویدئو

تمکن مالی برای اخذ گرین کارت چقدر است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل هشتم: معرفی اشخاص و شرکت های خبره

ما افراد و شرکت های حرفه ای را در خصوص سفر به آمریکا به شما معرفی میکنیم

وکلای مهاجرتی ویدئو

ارتباط با وکلای مهاجری برای ورود به امریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ایرانیان مقیم آمریکا ویدئو

روش های دوستیابی به صورت مجازی با ایرانیان مقیم امریکا

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
مستند تاریخ رنگی آمریکا

فیلم های رنگی شده از تاریخ واقعی آمریکا از سال 1900 به بعد

قسمت 1 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 2 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 3 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 4 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 5 ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
مستند تاریخ رنگی آمریکا فصل 2

فیلم های رنگی شده از تاریخ واقعی آمریکا از سال 1900 به بعد

قسمت 1 - غرب وحشی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 2 - غول های صنعت ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 3 - جنایات سازمان یافته ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 4 - زمان بازی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 5 - اشراف آمریکایی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 6 - عصر طلایی هالیوود ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
هدایای دوره - پکیج مشکل گشای زبان

هدایای ویژه دوره به ارزش 1.700.000 تومان

نسخه اندروید - مترجم خودکار ماکروسافت ویدئو

با این مترجم تقریبا تمام مشکلاتت تو زبان حل میشه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نسخه آیفون - مترجم خودکار ماکروسافت ویدئو

با این مترجم تقریبا تمام مشکلاتت تو زبان حل میشه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نسخه اندروید - گوگل ترانسلیت ویدئو

با این مترجم تقریبا تمام مشکلاتت تو زبان حل میشه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نسخه آیفون - گوگل ترانسلیت ویدئو

با این مترجم تقریبا تمام مشکلاتت تو زبان حل میشه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

راهنمای استفاده از مترجم های زبان

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

دانلود نسخه اندروید رزتا استون Rosetta Stone

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

آموزش زبان رزتا استون، بهترین نرم افزار آموزش زبان

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
مستند 40 ساعته آمریکا از آسمان

ارزش مستند ها 139/000 تومان

معرفی ایالت دلاور ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت آیلند ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت نیومکزیکو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت میشیگان ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت ماساچوست ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت لویزیانا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت ورمانت ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت پنسیلوانیا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت کارولینای شمالی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت نیویورک ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت ویرجینیا غربی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت ویرجینیا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت کنتیکت ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت تنسی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت اریگان ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت واشینگتن ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت نیوهمشر ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت هاوایی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت کارولینای جنوبی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت اوکلاهما ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت مونتانا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت میسیسیپی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت مینسوتا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت کانزاس ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت فلوریدا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت آریزونا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت آلاباما ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت کلرادو ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت کالیفرنیا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت آرکانسا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت آریزونا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت نوادا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

معرفی ایالت جورجیا ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
اسامی پشتیبان های شما

نکته مهم در پشتیبانی فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مسئول ثبت نام رایگان

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.