کاری از مرجع رسمی لاتاری در ایران

خدمات ویژه برندگان لاتاری

تجربه 13 ساله ما و صدها برنده در اختیار شماست
نمیذاریم تو جلسه مصاحبه استرس داشته باشید

راه های تماس مستقیم ویژه برنده ها

تلگرام مدیر

تلفن خانم فلاح

9/990/000 تومان

5/990/000 تومان

ظرفیت تکمیل شد

*

پکیج های برندگان

ظرفیت پکیج ها رو به اتمام است

چند روز بیشتر به اتمام فروش پکیج ها باقی نمانده

پکیج پرواز

هوایتان را داریم
5/990/000 تومان برای هر خانواده

ظرفیت مانده 12 عدد

 • عضویت در گروه VIP برندگان
 • ارائه تجربیات سایر برنده ها
 • نیم ساعت شبیه سازی آنلاین مصاحبه
 • 2 مرحله مشاوره تلفنی
 • تکمیل Ds-260
 • کمک به تکمیل مدارک
 • کمک به مکاتبات اداری
 • ارائه چک لیست لازم
 • پیگیری اینترنتی تا لحظه ویزا
 • مشاوره پیش از اعزام به مصاحبه
 • پشتیبانی دائم در واتساپ/تلگرام
پرطرفدار

پکیج موشک

مهمان ویژه ما هستید
9/990/000 تومان برای هر خانواده

ظرفیت مانده 8 عدد

 • ارائه تلفن مستقیم مدیریت
 • یک جلسه حضوری شبیه سازی مصاحبه
 • 5 مرحله مشاوره تلفنی
 • اخذ وقت سفارت
 • ارسال ایمیل های ضروری به KCC
 • عضویت در گروه VIP برندگان
 • ارائه تجربیات سایر برنده ها
 • نیم ساعت شبیه سازی آنلاین مصاحبه
 • تکمیل Ds-260
 • کمک به تکمیل مدارک
 • کمک به مکاتبات اداری
 • ارائه چک لیست لازم
 • پیگیری اینترنتی تا لحظه ویزا
 • مشاوره پیش از اعزام به مصاحبه
 • پشتیبانی دائم در واتساپ/تلگرام
VIP

پکیج کبوتر

در کنارتان هستیم
3/990/000 تومان برای هر خانواده

ظرفیت تکمیل شد

 • 2 مرحله مشاوره تلفنی
 • راهنمای تکمیل Ds-260
 • کمک به تکمیل مدارک
 • کمک به مکاتبات اداری
 • ارائه چک لیست لازم
 • پیگیری اینترنتی تا لحظه ویزا
 • مشاوره پیش از اعزام به مصاحبه
 • پشتیبانی دائم در واتساپ/تلگرام
ارزان

پکیج وکیل

به عنوان وکیل شما همه کار را می کنیم
33/000/000 تومان | ظرفیت1 عدد
 • شامل کلیه خدمات پکیج موشک
 • گرفتن کلیه مدارک شما و ترجمه آنها
 • هماهنگی و ترانسفر شما برای انجام واکسیناسیون در ایران
 • اخذ وقت سفارت
 • رزرو و هماهنگی هتل در روز مصاحبه
 • هماهنگی های اخذ ویزا
VVIP

پکیج پیکاپ

به عنوان وکیل شما همه کار را می کنیم
99/000/000 تومان | ظرفیت 3 عدد
 • شامل کلیه خدمات پکیج وکیل
 • همراهی حضوری شما در روز مصاحبه (ایروان یا آنکارا)
 • پیکاپ ویزای شما و تحویل آن در تهران (30 میلیون در صورت ویزا شدن)
 • اجاره خانه به مدت یک ماه در لس آنجلس (1000 دلار در صورت مهارجرت)
 • ترانسفر در فرودگاه LAX لس آنجلس
VVIP

برای رزرو مشاوره رایگان نام و شماره خود را بنویسید